Schüleraustausch zwischen unserem Gymnasium und dem Gymnasium in Varnsdorf

„V druhé polovině září jsem strávila v rámci studentské výměny týden v osmé třídě na gymnáziu v Budyšíně. Moc se mi tam líbilo, ale spousta věcí fungovala jinak, než jsem zvyklá. Třeba dvě hodiny byly spojeny do jedné, která trvala 90 minut. Škola se mi líbila, ale byla pro mě jako jedno velké bludiště a nikdy jsem nevěděla, kudy se kam jde. Hodiny probíhaly v lužické srbštině i v němčině. Nejvíc mě bavila matematika, která byla v srbštině. Já jsem mluvila nejvíc anglicky, protože tak jsme si povídaly s Hankou, mojí hostitelkou. Němčinu jsem hodně poslouchala, stejně jako srbštinu, ale moc jsem tak nemluvila, jen občas v rodině. Líbilo se mi úterní odpoledne, kdy jsme v rámci prohlídky centra Budyšína navštívili knihkupectví a cukrárnu. Byli jsme na Bohaté věži, ze které je výhled na celý Budyšín. Viděla jsem také radnici a navštívila krásný chrám sv. Petra. V Budyšíně jsem získala spoustu nových zážitků a zkušeností a jsem ráda, že jsem se výměnného pobytu zúčastnila.“                                                                                                                     Zuzka

 „In der zweiten Septemberhälfte war ich im Rahmen eines Schüleraustausches in einer achten Klasse des Sorbischen Gymnasiums. Mir hat es sehr gefallen, auch wenn vieles für mich neu war. So waren zum Beispiel zwei Schulstunden zu einer Stunde von je 90 Minuten zusammengefasst. Das Schulgebäude war schön, aber ich irrte immer wieder umher und wusste nicht, wo ich hin musste. Die Unterrichtssprachen waren deutsch und sorbisch. Am besten gefiel mir Mate in der sorbischen Sprache. Ich sprach oft Englisch, um mich mit meiner Gastschülerin Hanka zu verständigen. Deutsch und Sorbisch habe ich oft gehört, aber wenig gesprochen, nur ab und zu in der Gastfamilie. Am Dienstagnachmittag waren wir im Stadtzentrum  und besuchten eine Bücherei und ein Kaffee. Wir waren auch auf dem Reichenturm und hatten einen herrlichen Blick auf die Stadt. Außerdem sah ich noch das Rathaus und den Dom. Ich hatte in Bautzen viele tolle Erlebnisse und bin froh, dass ich mich am Schüleraustausch beteiligt habe.“                                                                   Zuzka

„Ich habe mich am Schüleraustausch in Tschechien beteiligt. Deshalb war ich in der Woche vom 10. bis zum 14. September 2018 in Varnsdorf. Meine Gastschülerin hieß Zuzka. Wir hatten mit Zuzka viel Spaß. Auch die Familie und Zuzka‘s Klasse haben mich freundlich empfangen. Es war eine schöne Zeit und ich habe viel gelernt.“                     Hanka