Serbski gymnazij Budyšin

Planowanje terminow 1. serbskeje kulturneje brigady 2020/ 2021

25.04.2020

Nalětni koncert wotměje so pozdźišo, hdyž budu planowanja zaso móžne

25.04.2020

20.05.2020

Šulski swjedźeń SŠZC

04.07.2020

Maturna swjatoćnosć w Chrósćicach

04.07.2020

21.11.2020

žane sobuskutkowanje na schadźowance

06.12.2020

Młodźinski nyšpor

06.12.2020

11.12.2020

žana generalka, žadyn adwentny koncert

12.12.2020 a/ abo 19.12.2020

Adwentne spěwanje, jelizo budźe móžne

12.12.2020 a/ abo 19.12.2020

08.-11.02.21

probowe lěhwo: Hejnice

20.06.2021

Oratorij „100 lět biskopstwo Drježdźany- Mišno“ w Drježdźanskej katedrali

20.06.2021

30.08.-03.09.2021

„Hrodźišćo“: projektny chór za nahrawanje (nětčiši a něhdyši spěwarjo) nazwučowanje w poslednim prózdninskim tydźenju

03.09.2021

hłowna proba z SLA- orchestrom

03.09.2021

10.09.2021

Hrodźišćo“: generalka

11. 9. a 12.09.2021

„Hrodźišćo“: koncertaj z nahrawanjom

11. 9. a 12.09.2021

Koncert małeho dźěćaceho chóra a hercow we Varnsdorfje

Runje na dnju Walentina podachu so šulerjo małeho chóra, hercy a třo spěwarjo z 9. lětnika Serbskeho gymnazija do partnerskeje šule do Čěskeje. Po krótkim powitanju rozdźělichu so 50 serbskich šulerjow do pjeć skupinow, zo bychu zhromadnje z čěskimi dźěćimi hry hrali, znajomosće z čěšćiny a jendźelšćiny nałožowali a so mjezsobu zeznali. Po krótkej probje zahajichu naši šulerjo koncert ze spěwami w serbskej a němskej rěči, kaž tež jendźelske a francoske štučki.

Mjeztym předstajichu hercy čěskim šulerjam serbske huslički a dudy a wězo tež na instrumentach hudźichu. Hudźbnu wosebitostku bě trio hólcow z 9. lětnika sobu přiwjezł, jako přednjese serbsku baseń w hip-hop-wersiji. Po wuspěšnym koncerće přeprosychu nas naši hosćićeljo hišće na słódny čěski meni do šulskeje jědźernje. Z połnymi brjuchami a połni rjanych dožiwjenjow podachmy so na dompuć do Budyšina. Za poradźeny koncert dźakujemy so wučerkam B. Hencynej, J. Škodźinej a S. Rječcynej kaž tež J. Farkašej. Domowinje a Čěsko-Němskemu fondej (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfond) słuša wutrobny dźak za financielnu podpěru.

Jana Štillerová