Serbski gymnazij Budyšin

Planowanje terminow 1. serbskeje kulturneje brigady 2020/ 2021

14.-16.2.2022

Probowe dny w SGB

14.-16.2.2022

12.04.2021

Cyłodnjowska proba za oratorij

28.05.2022

Zahajenje „Budyskeho nalěća“ z koncertom na Hłownym torhošću 13.00 hodź

28.05.2022

20.06.2022

Chórowy kubłanski dźeń „Na slědach Kocora“

25./26.6. 2022

TCM-oratorij „Běchmy- smy- budźemy“
25.06. w Drježdźanskej katedrali
26.06. w Budyskej tachantskej cyrkwi

25./26.6. 2022

09.07.2021

Maturna swjatočnosć

08.09.2022

75. róčnica załoženja Serbskeho gymnazija

08.09.2022

10.09.2022

Koncert chóra w Choćebuzu w ramiku Zejlerjoweho- Kocoroweho lěta“

10./11.09.2022

Pasionska hra „Mór“: sobuskutkowanje huslerkow

10./11.09.2022

17./18.09.2022

Pasionska hra „Mór“: sobuskutkowanje huslerkow

29.10.2022

„Kocor- Zejlerjowe lěto“:
Chórowe zetkanje wšěch serbskich chórow w Budyskej „Kronje“

29.10.2022

30.10.2022

Nyšpor w tachantskej cyrkwi (Kocor- Zejlerjowe lěto)

10.12.2022

Adwentny koncert

10.12.2022

Koncert małeho dźěćaceho chóra a hercow we Varnsdorfje

Runje na dnju Walentina podachu so šulerjo małeho chóra, hercy a třo spěwarjo z 9. lětnika Serbskeho gymnazija do partnerskeje šule do Čěskeje. Po krótkim powitanju rozdźělichu so 50 serbskich šulerjow do pjeć skupinow, zo bychu zhromadnje z čěskimi dźěćimi hry hrali, znajomosće z čěšćiny a jendźelšćiny nałožowali a so mjezsobu zeznali. Po krótkej probje zahajichu naši šulerjo koncert ze spěwami w serbskej a němskej rěči, kaž tež jendźelske a francoske štučki.

Mjeztym předstajichu hercy čěskim šulerjam serbske huslički a dudy a wězo tež na instrumentach hudźichu. Hudźbnu wosebitostku bě trio hólcow z 9. lětnika sobu přiwjezł, jako přednjese serbsku baseń w hip-hop-wersiji. Po wuspěšnym koncerće přeprosychu nas naši hosćićeljo hišće na słódny čěski meni do šulskeje jědźernje. Z połnymi brjuchami a połni rjanych dožiwjenjow podachmy so na dompuć do Budyšina. Za poradźeny koncert dźakujemy so wučerkam B. Hencynej, J. Škodźinej a S. Rječcynej kaž tež J. Farkašej. Domowinje a Čěsko-Němskemu fondej (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfond) słuša wutrobny dźak za financielnu podpěru.

Jana Štillerová