Serbski gymnazij Budyšin

Informacija šulskeho wjednistwa

Dalše rjadowanje k postupowanju přećiwo COVID wot  08.11.2021

Z powyšenjom incidency ma so na šulskej ležownosći, w šulskim domje hač na městno dale nahubnik nosyć. We wučbje stajnje potom, hdyž so wotstawk mjez šulerjemi njedodźerži.

Testujemy dale trójce wob tydźeń. To płaći za přichodny tydźeń wot 08.11. do 12.11.2021.

Dźiwamy dale na dodźerženje wotstawkow.

Dowolene su jenož mediciniske maski abo přirunajomne. 

 

šulske wjednistwo

Informacija šulskeho wjednistwa

Dalše rjadowanje k postupowanju přećiwo COVID

Informationen zum weiterem Vorgehen ab 27.09.2021

 

Naprawy so wot póndźele 27.09. 2021 přewjedu, dokelž je incidenca > 35/ Die Umsetzung dieser Punkte ist umzusetzen, weil die

Inzidenz derzeit > 35 ist. (7 Tage Regelung)

 

  • To woznamjenja za šulerjow a přistajenych, zo ma so nahubnik na šulskej ležownosći, w šulskim domje a tež we wučbje nosyć.

        Das Tragen des Mund- und Nasenschutzes auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und im Unterricht ist für Schüler und Lehrer verpflichtend.

  • Dźiwamy dale na dodźerženje wotstawkow.

       Es gelten der Mindestabstand von mindestens 1,5 m.

  • Beim Betreten des Schulhauses müssen die Hände desinfiziert werden.
  • Testowanje přewjedźemy dale dwójce wob tydźeń na póndźeli a srjedźe.

         In der Woche vom 27.09. bis 01.10. werden zwei Tests durchgeführt.

Informacije k dobrowólnemu sćěpjenju na šuli

Sćěpjenje přewjedźe so přez DRK

  • jutře wutoru, dnja 21.09.2021/ druhi sćěpjenski termin: 02.11.2021
  • wot 13:00 hodź. do něhdźe 14:30 hodź. za šulerjow gymnazija
  • w rumnosćach biblioteki
  • cyłkowny čas za sćěpjenje je předwidźany do něhdźe 16:00 hodź.

 Šulerjo du tam samostatnje bjez krutych časow. Trěbne podłožki prošu sobu přinjesć.

Nowy cyłodnjowski poskitk

Lube šulerki a lubi šulerjo,

skedźbnjamy na nowy cyłodnjowski poskitk, mjenujce hrajemy gitaru.

Cyłkowny přehlad wšitkich poskitkow z wobsahowym wopisanjom namakaće přez link šulske žiwjenje/ cyłodnjowske poskitki na našej internetowej stronje.

Zdobom móžeće so hnydom tam tež zapisać.

 

šulske wjednistwo