Informacija šulskeho wjednistwa

Na zakładźe podkročenja inzidency wot mjenje hač 35 we wokrjesu Budyšin płaća wot póndźele 14.06. sćěhowace změny.

 

  • W šulskim domje a na šulskej ležownosći njedyrbi so nahubnik wot wučerjow a šulerjow nosyć.
  • Šuli njepřisłušne wosoby dyrbja dale nahubnik w šuli a na šulskej ležownosći nosyć.
  • Dwójne testownje so dale na póndźeli a srjedźe přewjedźe.

Wot 14.06. so zaso cyłodnjowske poskitki wotpowědnje znatym časam poskića.

To su:

- inlinehockey

- wolejbul a lochkoatletika

- orchester

- brigada wot 23.06.

- domjace nadawki

 

 

Z přećelnym postrowom

R. Wjacławk

šulski nawoda