Zazběh wučby za šulerjow 11. a 12. lětnika

Lube šulerki a lubi šulerjo, česćeni staršej,

wot 18.01. 2021 pokročujemy z prezenčnej wučbu za šulerjow SEK II. Chcemy Was na tutym městnje połwšitkowenje informować. Dokładniše wuwjedźenja sposrědkujemy šulerjam potom w šuli.

Połwšitkowne informacije (staw 15.01.)

  1. Zasadnje wuwučuja so jenož předmjety, kiž su pruwowanske předmjety.
  2. Zakładne kursy wuwučuja so jenož za tych šulerjow, kiž so w tutym předmjeće pruwuja (jenož 12.lětnik)
  3. Mnóstwo hodźinow za pruwowanske předmjety wob tydźeń móže wot hodźinskeje tabulki wotchileć.
  4. Wudawanje wuswědčenjow za 12/1 so srjedu 20.01. přewjedźe.


Hygieniske předpisy

  1. Dodźerženje wotstawka mjez wosobami 1,5 m.
  2. Desinfekcija rukow při zastupje do šulskeho domu.
  3. Konsekwentne nosynje nahubnika.

           a. před šulskim domom a na šulskej ležownosći
           b. w šulskim domje
           c. w rjadowniskej rumnosći
           d. we wučbje – hdyž wotstawk daty njeje

Dobrowólne testowanje

  1. Testy přewjedu so za gymnaziastow 18.01. wot 13:30 hodź. w sportowej hali.
  2. Přizwolenja z podpismom sobu přinjesć.Z přećelnym postrowom
R. Wjacławk
šulski nawoda