Start do noweho lěta

Lube šulerki, lubi šulerjo a česćeni starši,


kaž sće z medijow zhonili, wostanu šule dale zawrjene a wučba wotměje so tež w januarje dale po digitalnym puću. Hakle wot wosmeho februara směmy zaso w šuli prezencnu wučbu poskićeć. Jeničce jědnaty a dwanaty lětnik nawróći so wot 18. januara do šule. Kak tónle nawrót konkretnje zrealizujemy, wo tym was w přichodnych dnjach přez Lernsax a na našej stronje informujey. Tak dołho wostanjemy z wami digitalnje zwjazani a přejemy wšěm šulerjam dale njepowalnu motiwaciju a wjele wuspěcha při zmištrowanju tuteho naročneho časa.