Informacija za 12.lětnik

Kwarantena za cyły 12. lětnik

Lube šulerki a lubi šulerjo 12.lětnika,

po wospjetnym padźe infekcije w 12.lětniku wupraji so cyłemu lětnikej domjaca karantena hač do 27.11. 2020.

Strowotniski zarjad Budyšin złožuje so na fakty, kotrež je w běhu dnja dóstał a po dokładnym pruwowanju wuhódnoćił. 

Šulske wjednistwo wšitke adresy šulerjow zarjedźe sposrědkuje. Potym so Wam přez strowotniski zarjad list ze zdźělenjom přistaji. 

Po informaciji dźensa woznamjenja to karantena hač do 27.11. 2020.  Dale so zdźěli, zo njeje wobšěrne testowanje šulerjow předwidźane. Doporuči pak so, jeli zo dźěći symptomy pokazaja, k wěstosće test přewjesć dać. To hodźi so pola domjaceho lěkarja abo strowotniskeho zarjada přewjesć dać. 

Nadawki a wučbne materialije  přez LernSax sposrědkujemy.

Wučbne srědki, kotrež hišće w šulerskich faškach leža, móža starši abo bratřa a sotry wotewzać. Prošu so w předpolu w sekretariaće gymnazija telefonisce pod čisłom 03591/ 52730 přizjewić.

 

Nadźijamy so, zo wšitcy tutón wužadacu fazu derje zmištruja.

R. Wjacłwak

šulski nawoda