Pokiwy k posudźowanju strowotneho stawa dźěsća

Česćeni starši, 

tu slěduje přehlad k posudźowanju strowotneho stawa wašeho dźěšća.

Po nim ma so rozsudźić, hač smě dźěćo  šulu wopytać abo nic.

Umgang mit Krankheits und Erkaeltungssymptom Handreichung