Informacija

Česćene starši, lube šulerki a šulerjo,

k přesadźenju hygjeniskeho koncepta na šuli přepodachu so přez nošerja šule w nalěću maski, kotrež so bjezpłatnje na šulerjow wudachu. Tutón skład je nětko přetrjebany.


Dokelž dyrbimy nowe maski nakupić, njemóžemy nažel wjac žane bjezpłatnje w sekretariaće na šulerjow wudawać, ale dyrbimy na masku 0,50 € zběrać.

 

R. Wjacławk

šulski nawoda