Serbski gymnazij Budyšin

Wučbna šćežka serbskeho žiwjenja

Wučbna šćežka serbskeho žiwjenja we Warnoćicach 1945-1950

25. a 26.9.2023 zetka so dwanaće šulerjow zakładneho kursa čěšćiny rjadownje 11 z jědnaće šulerjemi z Biskopskeho gymnazija we Warnoćicach k zhromadnemu projektej, kotryž přewjedźe so wot Serbskeho instituta w Budyšinje pod nawodom knjeni Piňosová a knjeza Lorenca. Zaměr je, wuhotować wjacerěčnu awdiowizuelnu wučbnu šćežku z dźesać stacijemi k žiwjenju a studiju serbskich šulerjow po Druhej swětowej wójnje we Warnoćicach.

K tomu zhonichu wobdźělnicy wjele zajimawych wěcow wo tutym času: W Serbskim instituće rozprawješe knjez Mikławš Krawc, kotryž tehdy we Warnoćicach jako šuler přebywaše, wo swojich nazhonjenjach a dožiwjenjach w powójnskim času. Popołdnju wopytachu šulerjo nahrawanske studijo „Lucija“, hdźež chcedźa přinoški pozdźišo wobdźěłać. Sćěhowaše jara zajimawy přednošk knjeni Pawlikoweje wot Serbskeho muzeja wo serbskej modźe w 20. lětstotku hač do přitomnosće. Po wodźenju po měsće, kotrež su naši šulerjo za čěskich hosći přihotowali, podachmy so z busom do Warnoćic, zo bychmy zhromadnje w hosćencu Kocour, hdźež smy tež přenocowali, dale wo temje diskutowali, ale tež mjez sobu do rozmołwy přišli.
Přichodne ranje jědźechmy z ćahom do centruma, hdźež nas hižo čěscy šulerjo hromadźe z knjezom Hrabalom wočakowachu. Knjez Hrabal dowjedźe nas ke kěrchowej, hdźež bu serbski komponist Bjarnat Krawc ze swojej swójbu pochowany a potom dale po měsće, zo by nam čěsko-serbske poćahi na konkretnych přikładach pokazać a wujasnić móhł. W bibliotece rozjimachmy w dźěłarničce wšelake móžnosće wučbneje šćežki a wudźěłanje dobreho loga. Po słódnym wobjedźe w šulskej jědźerni podachmy so zaso wróćo do Budyšina.
Projektowej dnjej běštej za našich šulerjow drje jara zajimawej – su wjele wo čěsko-serbskich poćahach zhonili – ale tež jara napinace, dokelž rěčeše so přewažnje čěsce, štož žadaše sej wot wšěch wobdźělenych połnu koncentraciju.

Jana Štillerová

 

Wučbna šćežka 2023 1

Wučbna šćežka 2023 1