Serbski gymnazij Budyšin

Kontakty z partnerskim gymnazijom we Warnoćicach

Kontakty z partnerskim gymnazijom we Warnoćicach po koronje znowa wožiwili

Srjedu, 27.9.2023, wopytachu čěscy šulerjo z partnerskeho gymnazija we Warnoćicach naš gymnazij. Přijědźechu z ćahom na dwórnišćo w Budyšinje, hdźež jich hižo naši šulerjo čěšćiny z 10. lětnika wočakowachu. Po předstajenskim kole a krótkim zeznaću wutworichu so mjeńše skupiny, kotrež podachu so na čěsko-němsku měšćansku rallye po Budyšinje. Jich nadawk bě, 10 stacijow w starym měsće namakać a wšelake nadawki rozrisać (na př. Što steji w aktualnym programje SLA? abo Kelko płaći nazymski meni we Wjelbiku?). Dokelž čěscy šulerjo němčinu a naši šulerjo čěšćinu wuknu, nałožowachu wobě rěči – druhdy samo tež jendźelšćinu. Po měšćanskej rallye pokazachu našim hosćom swoju šulu kaž tež internat a sportownju. Na kóncu wočakowaše čěskich hosći wobjed w našej jědźerni, kotryž bě za nich zajimawe nazhonjenje: W Čěskej dóstanješ k wobjedu přeco tež napoj, poliwku, solotej abo dessert. Přichodne zetkanje wotměje so 19. měrca 2024 – tam wopyta naš 10. lětnik Biskopski gymnazij we Warnoćicach. Na program so hižo jara wjeselimy, wšako je to přeco rjana překwapjenka.

Jana Štillerová

 

Varnsdorf 2023 1

Varnsdorf 2023 1

Varnsdorf 2023 1