Serbski gymnazij Budyšin

Sněhakowanske lěhwo Boží Dar

Tydźenje dołho wjeselachmy so hižo na sněhakowarske lěhwo w Božím Darje a nětko bě skónčnje tak daloko. Jědźechmy na tydźeń z cyłym lětnikom 8 a rjadownju 9-2 do Čěskeje a mějachmy hižo njesměrnje wjele wjesela při jězbje a pozdźišo na městnje. Hačrunjež ležeše jenož mało sněha, su wučerjo to najlěpše z toho sčinili a jim je so poradźiło, zo móžachu wšitcy sněhakowanje wuknyć abo polěpšić - wězo přeco z wjele motiwaciju a wjeselom. Pensija bě rjana a přez přemało dobreje čěskeje jědźe njemóžachmy so tež hóršić.


Michelle Meltkec, 8-3


Sněhakowanske lěhwo w Božím Darje


Sněhakowanske lěhwo wot 08.01 do 13.01.2023 wotmě so lětsa w Božím Darje w Čěskej. Pensija bě dobra, bě wulka dosć, čista a hygieniska. Jědź rozdźěli so do wegetariskeje a mjasneje. Tež za weganerow něšto mějachu. Wšitko bě dosahace a je derje słodźało, ale bě zdźěla trochu njeselene.
Wučerjo su sej wjele prócy dali – předewšěm knjeni Štillerová – wšitko organizować a nam zmóžnili, najebać falowace mnóstwo sněha, pistu organizować a nam dobre sněhakowarske dožiwjenje zmóžnić. Rozrjadowachmy so do wjacorych skupin a móžachmy tak, pod nawodom wučerjow, sněhakować wuknyć abo swoje kmanosće polěpšić. Skupiny běchu: započatkarjo, pokročeni a profijojo. Wječor bu dźeń z pomocu widejow wuhódnoćeny. Tež po sněhakowanju mějachmy dosć wólneho časa a móžachmy wotpočnyć. Wjedro njebě bohužel najoptimalniše, dokelž je so husto dešćowało a ležeše jenož mało sněha. Zarjadowanje do busa a jězba z nim k pisće běštej jara napinacej. Tomu wšak bě jenož pola nas tak. Pod normalnymi sněhowymi wobstejnosćemi je pista bliša a njetrjebaš z busom jěć.
Pisty w Božím Darje su poprawom wotměnjawe, je to rjane město a eksistuje konsum za nakupowanje.
Wothladajo wot někotrych wuwzaćow smy strowi zaso domoj dojěli a wjele nazhonjenjow a dožiwjenjow nahromadźili.


Rjadownja 9-2

 

bozim darje 1

bozim darje 1

bozim darje 1