Serbski gymnazij Budyšin

naslědnosć zahibny

naslědnosć zahibnyć – Serbski gymnazij Budyšin stanje so z modelowej šulu za naslědne zežiwjenje

Zhromadny projekt z přetrjebarskej centralu Sakskeje

Strowoće tyjaca a na dobro klimy wusměrjena jěsć w šuli, to słodźi a je naslědne: Na tym chcemy w šulskim lěće 2022/23 zhromadnje z přetrjebarskej centralu Sakskeje dźěłać a ideje za wšědny dźeń wuwiwać. Wosebje za 8. lětniki budźe lěto cyle w znamjenju naslědneho konsuma stać. We wšelakich dźěłarničkach, na projektowych dnjach a we šulskej wučbje budźemy w tutym šulskim lěće z fachowcami přetrjebarskeje centrale ideje wuwiwać – za wašnje zežiwjenja, kotrež tyje strowoće a wobswětej.

Zaběramy so ze zežiwjenjom w globalizowanym swěće, přetož jědźe k hnydomnemu wužiwanju abo derje zapakowane žiwidła njepřeradźa na prěni pohlad ničo wo komplikowanym puću z hródźe abo pola, přez industrijne předźěłanje a wikowanje hač do domjaceje kuchnje. Kak hodźi so tu naslědne žiwjenske wašnje sobu tworić? Zežiwjenje ma w prěnim rjedźe strowoće tyć? Čehodla jěmy scyła to, štož jěmy? A štó nas při tym wobwliwuje? A po jědźi? Kóždy kilogram preč ćisnjenych žiwidłow wobćežuje wobswět a klimu, přetož zhotowjenje žiwidłow přetrjeba energiju kaž tež płoniny, kotrež njemóže přiroda w tym wokomiku na druhe wašnje wužiwać. Kak móžemy potajkim tomu zadźěwać, zo so zbytki žiwidłow preč njemjetaja?

Tutym napjatym prašenjam chcemy so zhromadnje wěnować a so we wšelakich formatach we wučbje a zwonka njeje tematice zbližić.

Zazběh za projekt je w septembru. Wostanjemy z wami nastupajo akciju w zwisku.

 

Nachhaltigkeit

Poetry Out Loud

On 9th February, 34 students from years 5 – 8 performed at this year’s contest Poetry Out Loud. Teachers and students had worked on various poems during their lessons. Each student then learned their favourite text by heart and presented it in an English lesson. The best performers were chosen to represent their class in the assembly hall and recited the poems in front of a big audience.

We are proud of all participants! Excellent performances and a cheering crowd are proof of a successful contest.

Warmest thanks to our jury: Wanda, Jan and Korla (year 10)  and Celina, Maja and Hilzbjeta. (year 11)

Congratulations to:

Year 5:   1st place: Florian H .   –    2nd place: Matilda N.    –   3rd place: Celina H.
Year 6:   1st place: Josef H.       –    2nd  place: Milosch N.      –    3rd place: Yven H.
Year 7:   1st place: Kito M.        –    2nd  place: Helena M.     –      3rd place: Lubina K.
Year 8:   1st place: Magdalena W.  –  2nd place: Dionys K.   –  3rd place: Anastasia R.

SEE YOU NEXT YEAR!

 

Poetry Out Loud 1

Poetry Out Loud 2

Poetry Out Loud 3

Poetry Out Loud 4

Sněhakowanske lěhwo Boží Dar

Tydźenje dołho wjeselachmy so hižo na sněhakowarske lěhwo w Božím Darje a nětko bě skónčnje tak daloko. Jědźechmy na tydźeń z cyłym lětnikom 8 a rjadownju 9-2 do Čěskeje a mějachmy hižo njesměrnje wjele wjesela při jězbje a pozdźišo na městnje. Hačrunjež ležeše jenož mało sněha, su wučerjo to najlěpše z toho sčinili a jim je so poradźiło, zo móžachu wšitcy sněhakowanje wuknyć abo polěpšić - wězo přeco z wjele motiwaciju a wjeselom. Pensija bě rjana a přez přemało dobreje čěskeje jědźe njemóžachmy so tež hóršić.

Sněhakowarske lěhwo w decembrje w Božim Daru

My, šulerjo 10. a zdźěla 9. lětnika Serbskeho gymnazija, podachmy so njedźelu 11.12. 2022 na puć do Božiho Dara. Tam wotměwaše so wot póndźele do pjatka naše sněhakowarske lěhwo. Zetkachmy so w 14.30 hodźin w Budyšinje před našim gymnazijom. Tam kontrolowaštej knjez Wjacławk a knjeni Štillerová, hač mamy wšitcy trěbny wupokaz sobu. Jako běše to zdokonjane, přijědźeštej hižo našej busaj, do kotrejuž so rozdźělimy. W busu sedźo wjesele spěwachmy, bachtachmy a jeli běše móžno tež spachmy.

Dojědźechmy wokoło 18.15 hodźin k našimaj pensijomaj. Tam so do hižo w busu wučinjenych stwow podachmy. Po wupakowanju kófrow so k wječeri zetkachmy a sej jědź zesłodźeć dachmy. Někotrym cyle tak jara njesłodźeše. Hdyž běchmy nasyćeni nam knjez Wjacławk wo dalšim pokročowanju rozprawješe. Wšitcy nawróćichmy so po tym do stwow a dźěchmy spać, zo bychmy na přichodnym dnju dosć mocow za sněhakowanje měli.

We 8.00 hodźin dyrbjachu naši započatkarjo snědać a po tym k wupožčenju sněhakow chwatać. To tež dalšej skupinje činištej, stajnje z wotstawkom wot něhdźe 30 mjeńšinow. Wustaji pak so na kóncu, zo tuta poł hodźina njedosahaše. To bě přičina za dołhe čakanje w zymje. Jako pak wšitcy sněhaki mějachmy, so do skupinow rozdźělichmy. Knjez Pawlik, knjez Čižank a knjeni Štillerová mějachu zhromadnje z čěskimaj wučerjomaj započatkarjow na starosći. Knjez Wjacławk a čěski wučer Erik měještaj srjedźnu skupinu. Nazhonjenych sněhakowarjow přewza knjez Grzyb.

Dnjowy wotběh běše stajnje samsny. Zetkachmy so we 8.45 hodź. wonka, zo bychmy w 9.00 hodź. móhli z wukubłanjom startować. Hač do napoł dwanaćich pilnje zwučowachmy. Tež hdyž mějachmy jenož małku pistu ze snadnym nachilenjom, dyrbjachmy stajnje nowe, wotměnjace nadawki absolwować. Po wobjedźe běše wotchad w 13.30 hodź. a w štyrjoch běše naš sněhakowarski dźeń zakónčeny. W šesćich běše potom wječor. Po tym sćěhowaše wuhódnoćenje dnja abo teoretiska wučba. W mjezyčasu kaž tež po tym běše naš swobodny čas, hdźež mějachmy stajnje wjele wjesela. Někotři sej samo mjez sobu jězdźenje na snowboardźe nawučichu abo hudźachu.

Wosebitosć a za wjetšinu wjeršk tydźenja běše srjedu wječor. Tam podachmy so na čerwjenu pistu. Na pisće běše nadawk nawuknyć prawe paralelne sněhakowanje. To so na přichodnym dnju tež na našej małej pisće dale zlěpšowaše. Jědźechmy samo šesćo zhromadnje horu dele. Wšelake techniki nam wučerjo tež předstajichu, kaž na přikład "carving".

Štwórtk steješe slalom na programje. W 1. skupinje (započatkarjo) su dobyli: 1. Klara Bedrichec, 2. Miriam Zellerec, 3. Milena Mikławškec, w 2. skupinje (srjedźna) 1. Jamila Hórnikec, 2. Maja Wienerec, 3. Hana Nukec a w 3. skupinje (profijojo): 1. Xaver Wenzel, 2. Ferdinand Nowak a 3. Xenia Koberec.  Wječor smy potom tydźeń wuhódnoćili. Wšitcy dóstachmy wopismo a najlěpši ze skupinow so mytowachu. Po rjanych dnjach so pjatk rano po snědani spěwajo a wjeseli na wróćopuć do domizny podachmy. W 13.30 hodź. běchmy zaso w Budyšinje, hdźež so rozžohnowachmy a domoj podachmy. Cyłkownje móžemy prajić, zo běše to poradźeny tydźeń a zo mějachmy wjele rjanych zhromadnych wokomikow.

Xenia Koberec, 10-1

Skilager 1

 

seminar gymn 2

seminar gymn 3