Serbski gymnazij Budyšin

Kontakty

šulski nawoda: R. Wjaclawk 03591 527320 sl@sorbisches-gymnasium.de
zastupowaca šulska wjednica: F. Kralowa 03591 527322 ssl@sorbisches-gymnasium.de
koordinator hornjeho schodźenka: A, Hiccyna 03591 527321 osb@sorbisches-gymnasium.de
poradźowaca wučerka: C. Wićazowa 03591 527323 wi@sorbisches-gymnasium.de
poradźowacy wučer: M. Čižank 03591 527323 mz@sorbisches-gymnasium.de
sekretarka: knjeni Nowak - Kramerowa 03591 52730 sekretariat@sorbisches-gymnasium.de
nawodnica internata: knjeni Šubertowa 03591 480910 sorbisches.internat@t-online.de

Naprašenje

Please fill the required field.
Please fill the required field.