Serbski gymnazij Budyšin

Projekt 2. cuzeje rěče za šulerjow 6. lětnika

W ramiku wučby cuzych rěčow přewjedźechu so za šulerjow 6. lětnika wot 26. do 28. apryla 2022 projekty, zo bychu so w předmjetach čěšćina, rušćina a francošćinu w krajopisu wukmanili.

 

Čěšćina

W čěšćinje planowachmy mjez druhim ekskursiju do coologiskeje zahrody w Liberecach, pječenje čěskich palačinkow, spěwanje a rejowanje a zeznaće zajimawostkow Čěskeje.

 

Dokładny program

wutora, 26.04.2022

1. do 6. hodźina – krajopis Čěskeje, čěska kuchnja: pječenje čěskich plincow

srjeda, 27.04.2022

ekskursija do coologiskeje zahrody do Liberec a wopyt centruma

štwórtk, 28.04.2022

krajopis Čěskeje, spěwanje a rejowanje, wuhódnoćenje projekta, předstajenje kónčnych wuslědkow

 

Ekskursija do Liberec 27.4.22

Rano w 7.30 zetkachu so šulerjo čěšćiny na dwórnišću w Budyšinje. W 7.37 hodź. podachu so z ćahom do zwěrjenca do Liberec. Jako běchu do zwěrjenca dóšli, dóstachu wšitcy nadawk: Z pomocu karty dyrbjachu zwěrjata pomjenować. Přińdźechu pola girafow, elefantow, běłych tigrow, pinguinow a tójšto dalšich zwěrjatow nimo. Zwěrjenc w Liberecach je jara wulki, z mnoho hrajkanišćemi a kioskami z čěskimi specialitami, kotrež su tež naši šulerjo wuspytali. Hólcy a holcy dyrbjachu so najprjedy na cuze pjenjezy zwučić, ale potom je so wšitko derje poradźiło. Nimo coologiskeje zahrody wobhladachmy sej tež naměsto a rjanu wulku radnicu w centrumje. W kupnicy su sej někotři hišće čěske produkty kaž Kofolu kupili, a po tym podachmy so z ćahom zaso wróćo do Budyšina.

J. Štillerová

 

Francóšćina

So do druheje cuzeje rěče zanurić, to bě projekt 6. lětnika Serbskeho gymnazija. Tři dny dołho zaběrachu so šulerki a šulerjo 6. lětnika Serbskeho gymnazija mjez druhim z francošćinu.

Wuknjace Francozowki a Francozojo wotkrywachu spočatnje powšitkownu topografiju susodneho kraja. Po tym, zo běchu tež zwěrjata pomjenowali, sćěhowachu woni hladajo a słuchajo dyrdomdejej małeho francoskeho rjeka we filmje Pierre Lapin.

Přichodny dźeń zaznawachu kraj z dalšimi zmysłami. Spočatk tworješe typiska francoska snědań z Croissants. Dalše jědźe a wašnja při blidźe nadźěłachu sej wuknjacy z pomocu online-wustupow někotrych hosćencow w Parisu. Słódne Quiches, kotrež běchu šulerjo a šulerki k wobjedu spřihotowali, wšitkim zesłodźachu.

Nowu wědu prezentowachu woni na zakónčacym dnju swojim sobušulerjam. Za to běchu swójski francoski menu nastajili a samo wopyt restawranta předhrali. Bravo!

A.Weitzmannowa, Z. Rjedźina

Rušćina

We wobłuku projektoweho tydźenja dóstachu šulerki a šulerjo 6. lětnika wjele krajowědnych informacijow wo Ruskej. Mějachu tež móžnosć, tradicionalnu rusku kuchnju zeznać. Holcy a hólcy woptachu tradicionalnu rusku snědań a zwarichu zhromadnje Olivier – tradicionalnu nowolětnu solotej. Nimo toho wotkrychu sej zajimawostki wo Ruskej a zhonichu tójšto noweho wo jónkrótnej přirodźe a wobdźiwajomnej klimje kaž tež wo znatych městach a zajimawostkach hoberskeho kraja. Ruske bajki a filmy su so šulerjam wosebje lubili.

Anastasia Artemova

Projekt 2
Projekt 2 1
Projekt 2 2
Projekt 2 3
Projekt 2 4
Projekt 2 5