Serbski gymnazij Budyšin

Ekskursija do Prahi wot 9.-10.5.202

Čěšćinarjo wosmeho lětnika Serbskeho gymnazija su njedawno dwudnjowsku ekskursiju do Prahi přewjedli. Póndźelu rano zetkachmy so při dwórnišću w Budyšinje a dojědźechmy do Biskopic, zo bychmy móhli z ćahom do Liberec dale jěć. W Liberecach wobhladachmy sej twarjeni kupanišća Babylon a interaktiwneho muzeja IQ-Landia. Po tym jědźechmy z luksusowym busom wot Regiojet, w kotrymž běše tablet w sedłach zatwarjeny a hdźež sy móhł darmotnje napoje pić, dale do hłowneho města. W Praze zaměnichmy pjenjezy a mějachmy na Václavskim naměsću přestawku za wobjed. Po tym započa so naša tura po měsće: Wobhladachmy sej mjez druhim Narodny muzej a postawu swjateho Wjacława, dźěchmy k Pulwrowej wěži, při kotrejž so kralowski puć započina a wjedźe dale k staroměšćanskemu naměstu z časnikom Orlojom, pomnikom Jana Husa a Týnskej cyrkwju. Dale nóžkowachmy na Karlowy móst (tu maš rjany wuhlad na hród, rěku Wołtawu, horu Petřín a Narodne dźiwadło) a přez Malostranské náměstí z impozantnej cyrkwju swjateho Mikławša hač na Praski hród, štož je zdobom najwjetši hrodowy kompleks swěta. Tu, w cyrkwi swjateho Wita, su kralojo tehdy krónu dostali. Wobhladachmy sej na hrodźe tež hišće Zlatou uličku, w kotrejž su alchemisća bydlili, kotřiž su za krala Rudolfa II. Eliksěr wěčneho žiwjenja wunamakać dyrbjeli. Naš puć wjedźeše nas dale do Łužiskeho seminara, w kotrymž su tež hižo Jakub Bart Ćišinski a Michał Hórnik wuknyli. Po słódnej wječeri – sydaše smaženy twarožk z běrnami – smy z ćežkimi nohami do našeho internata „Větrník“ dóšli. Ale za wječornu party hač do napoł dwanaćich su naše mocy potom tola hišće dosahali.

Přichodne ranje snědachmy porjadnje w rjanej čěskej pjekarni „Antonínovo“. Po tym podachmy so z liftom na horu Petřín. Tam steji čěska kopija Eiffeloweje wěže, na kotruž smy zalězli a wjele fotow činili. W špihelowym labyrinće smějachmy so přez naše žortne grimasy. Zakónčichmy našu ekskursiju z porjadnym wobjedom na Černém mostě a dojědźechu zaso z luksusowym busom do Liberec a dale z ćahom do Budyšina.

Fiodor Nowak, Dawid Leppers, Jan Delan, Stani Wencel, Stanko Fryča

 Bild1

 Bild2

 Bild3