Serbski gymnazij Budyšin

Wulět do Liberec

Pjatk, dnja 29.4.2022, zetka so čěšćina-skupina 7. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin rano na dwórnišću w Budyšinje. Wottam chcychmy z ćahom přez Biskopicy do Liberec jěć. Hdyž smy so zetkali smy widźeli, zo naš ćah do Biskopic problemow dla wupadnje. Dla toho stej so našej wučerce hnydom wo hinaši ćah prócowałoj. Tak smy 30 mjeńšinow pozdźišo w Biskopicach byli. Ćah do Liberec je pak tam na nas dźesać mjeńšinow čakał, tak zo njejsmy trjebali na dalši ćah čakać. Hdyž dojědźechmy do Liberec, jědźechmy ze starej, pyšnej tramwajku přez město do zwěrjenca. W zwěrjencu tworjachmy małe skupiny, při čimž dósta kóžda skupina nadawk. Dyrbjachmy na karće zwěrjenca čěske mjena zwěrjatow zapisać. Přez to, zo je zwěrjenc jara wulki, ma wjele rozdźělnych městnow za wšelake zwěrjata: někotre na łukach, někotre w chěžkach. Po wopyće w zwěrjencu jědźechmy z tramwajku k radnicy. Tuta je rjenje wupyšena a jara impozantna. Po cyłym měsće widźachmy młodostnych, kotrež su runje šulu wotzamknyli a so na maturu přihotuja. Zdźěla běchu woni tež předrasćeni. Běžachmy dale přez město k wulkemu nakupowanišću, hdźež móžeše sej kóždy něšto k jědźi kupić, ale tež słódkosće. Potom jědźechmy z tramwajku wróćo k dwórnišću. Po někotrych mjeńšich problemach z ćahom smy skónčnje zaso do Budyšina dojěli. Tam zakónči so naš rjany wulět do Liberec.

Frido Malink a Matej Čornak, 7-1

 Liberec 1

 Liberec 2